O KONFERENCJI

Konferencja Badań Kosmicznych jest wydarzeniem poświęconym działalności człowieka w kosmosie. Aktywny rozwój myśli naukowo technicznej sprawił, że ludzkość rozpoczęła realizację programów bezpośredniej penetracji dotąd niedostępnych dla niej obszarów wszechświata oddalonych od niej o setki tysięcy kilometrów. Pojawienie się tej nowej dziedziny zrodziło potrzebę zapewnienia jej specjalistycznej regulacji prawnej, która odpowiadałaby specyficznym cechom tej działalności. Organizowane przez nas wydarzenie ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o kosmosie, zainteresowanie odbiorców nową, lecz niezwykle intensywnie rozwijającą się dziedziną. Najważniejszym zadaniem jest jednak stworzenie platformy do wymiany poglądów i wiedzy dla specjalistów z dziedzin technicznych oraz prawnych, jak i przedsiębiorców z branży kosmicznej.