PROGRAM

21 PAŹDZIERNIKA 2016

09:00 – 09:30 Rejestracja

09:30 – 10:00 Otwarcie Konferencji

Prof. zw. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Polska Agencja Kosmiczna

prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska – Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG

 

PANEL I

Prawne aspekty działalności w przestrzeni kosmicznej

Prowadzący: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski, Uniwersytet Gdański

10:00 – 10:15 prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, Uniwersytet Gdański

„Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne”

10:15 – 10:30 prof. zw. dr hab. Leonard Łukaszuk, Uniwersytet Warszawski

„Własność intelektualna w przestrzeni kosmicznej”

10:30 – 10:45 dr Łukasz Kułaga, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Kodyfikacja i postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego – aktualne tendencje”

10:45 – 11:00 dr Joanna Rezmer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

„Zasady prowadzenia badań naukowych w przestrzeni kosmicznej – wyzwania dla prawa międzynarodowego”

11:00 – 11:15 dr Michał Pietkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

„Wybrane zagadnienia prawa kosmicznego Federacji Rosyjskiej”

11:15 – 11:45 Dyskusja

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

 

PANEL II

Polityka kosmiczna

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło, Uniwersytet Gdański

12:15 – 12:30 Elżbieta Bagińska, Ministerstwo Rozwoju

„Polska Strategia Kosmiczna”

12:30 – 12:45 Katarzyna Spandowska, Polska Agencja Kosmiczna

„Narodowy Program Kosmiczny”

12:45 – 13:00 Jakub Ryzenko, Centrum Badań Kosmicznych PAN

„Kluczowe wyzwania dla polskiej polityki kosmicznej”

13:00 – 13:15 dr Paula Marcinkowska, Uniwersytet Warszawski

„Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej”

13:15 – 13:30 Piotr Świerczyński, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Horyzont 2020

„Polityka kosmiczna Unii Europejskiej i możliwości finansowania technologii kosmicznych z Programu Horyzont 2020”

13:30 – 14:00 Dyskusja

14:00 – 15:00 Lunch

 

PANEL III

Technologie kosmiczne i satelitarne

Prowadząca: dr Paulina Zajadło-Węglarz, Uniwersytet Gdański

15:00 – 15:15 prof. zw. dr hab. Zbigniew Kłos, Centrum Badań Kosmicznych PAN

„Polski potencjał i zamierzenia w obszarze eksploracji kosmosu”

15:15 – 15:30 dr Armand Budzianowski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

„Badania naukowe, edukacja i radiokomunikacja w przestrzeni kosmicznej”

15:30 – 15:45 Adam Piech, Blue Dot Solutions

„Trendy rozwojowe branży upstream w nadchodzącej dekadzie”

15:45 – 16:00 Kamil Muzyka, Instytut Nauk Prawnych PAN

„Koncepcja górnictwa asteroidalnego”

16:00 – 16:30 Dyskusja

Zakończenie Konferencji