Rejestracja rozpocznie się 15 listopada 2017 roku.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
  2. Rejestracja trwa do 5 stycznia 2018 r.
  3. Rezygnację z udziału w Konferencji należy przesłać najpóźniej do dnia 7.01.2018 r. na adres kbk@prawo.ug.edu.pl. W przeciwnym wypadku organizatorzy zastrzegają sobie możliwość obciążenia poniesionymi kosztami konferencyjnymi.
  4. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego najpóźniej do dnia 7.01.2018 r.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.