REJESTRACJA

Rejestracja została zakończona.

Warunki uczestnictwa:

  1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
  2. Rejestracja trwa do 13 października 2016 r.
  3. Rezygnację z udziału w Konferencji należy przesłać najpóźniej do dnia 14.10.2016 r. na adres kbk@prawo.ug.edu.pl. W przeciwnym wypadku organizatorzy zastrzegają sobie możliwość obciążenia poniesionymi kosztami konferencyjnymi.
  4. Zamiast zgłoszonej osoby w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego najpóźniej do dnia 14.10.2016 r.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.