RADA NAUKOWA

prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Przewodniczący

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdanskiego

prof. zw. dr hab. Edmund Wittbrodt – Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Katarzyna Łasak – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Małgorzata Polkowska – Przedstawiciel Polski w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego