Konferencja Badań Kosmicznych 2016
 
 
Tel.:+48 58 523 29 07
Fax: +48 58 523 27 03
 
 
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pok. 4047